ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Production

พนักงานฝ่ายผลิต   ตำแหน่ง

รายละเอียด
 

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต  ตำแหน่ง

รายละเอียด
 

พัฒนาเครื่องฉีด

ช่างไฟฟ้า  ตำแหน่ง

รายละเอียด
 

วิศวกรรม

OEM Sales and New Model

เจ้าหน้าที่ขาย OEM  ตำแหน่ง

รายละเอียด
 

Automation

ช่างโยธา  ตำแหน่ง

รายละเอียด
 

ผู้สนใจสมัครสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0-2708-1442 หรือส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 44/2 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560 หรือ Email : recuitment@pcproductsinter.com

ติดต่อสมัครงาน


Human Resource Department

P.C.Products International Co.,Ltd.
Factory : 44/2 Moo 1 , Theparak Road , Bangprieng , Bangbor,
Samut Prakarn , Thailand 10560
Email : recuitment@pcproductsinter.com

 
OEM   Export   Trading   Product retail & Whole sale   Austempering & Heatreatment