บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : 44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
เบอร์ : (662) 708-1442 (9 Lines)
แฟกซ์ : (662) 338-1660,338-1664
อีเมล์ : pcproduc@pcproductsinter.com
ชื่อ / Name :
เบอร์ติดต่อ / Telephone :
อีเมล์ / Email :
ข้อความ / Message :
ป้องกัน Spam / Protect Spam :
OEM   Export   Trading   Product retail & Whole sale   Austempering & Heatreatment